FNBV is een pluralistische, federale en Nederlandstalige beroepsorganisatie voor verpleegkundigen, zorgkundigen en studenten die verpleeg- en zorgkundige belangen verdedigt, los van filosofische en politieke strekkingen. Onder het motto ‘Samen sterk’ werkt FNBV op federaal niveau samen met andere beroeps- en belangenorganisaties.


Wat doet de FNBV?

 • FNBV bundelt de krachten om de uitoefening van het verpleegkundig beroep te verbeteren 
 • FNBV vertegenwoordigt jouw stem bij beleidsmakers, in adviesraden en commissies 
 • FNBV informeert haar leden
 • FNBV volgt de wetgeving op de voet en informeert haar leden als eerste over nieuwe ontwikkelingen


Wat doet de FNBV voor jou?

 • Jouw stem wordt vertegenwoordigd bij het beleid en in belangrijke beslissingsorganen
 • Je maakt deel uit van een ruim netwerk van verpleegkundigen, waarmee je ervaringen kan delen
 • Je krijgt de kans om zelf mee te werken als actief lid in een werkgroep
 • Je wordt geïnformeerd via een ledenblad en via elektronische weg
 • Jouw vraag naar juridisch advies wordt persoonlijk beantwoord
 • Je krijgt korting bij deelname aan bepaalde vormingen of symposia


Vzw Verpleging De Voorzorg?

 • Onze dienst is lid van de FNBV
 • Al onze aangesloten verpleegkundigen zijn dus ook lid (behalve indien je dat niet wenst)
 • Wij hebben via de FNBV een mandaat

 

FNBV nieuws:

www.fnbv.be