Heb je vragen over onze thuisverpleging diensten?

Hieronder beantwoorden we de meest gestelde vragen:

  • Kan ik vrij kiezen voor een zelfstandige thuisverpleegkundige?

U heeft steeds vrije keuze.

 

  • Moet ik lid zijn van de mutualiteit De Voorzorg?

U kan beroep op een zelfstandige verpleegkundige doen ongeacht uw ziekenfonds, ze werken met alle ziekenfondsen samen, Zij werken volledig onafhankelijk.

 

  • Moet ik meer betalen aan een zelfstandige verpleegkundige?

Nee, ze zijn geconventioneerd, dat wil zeggen dat zij hun houden aan de officiële RIZIV tarieven en werken volgens het systeem van derde betaler. Zij factureren rechtstreeks aan uw ziekenfonds. Uitzonderlijk kosten of remgeld bv. bloeddruk, bloedafname… Enkel geldig na overleg!

 

  •   Komen zij ook langs op feestdagen en/of in het weekend?

Zij staan steeds in voor de continuïteit van de zorg elke dag van het jaar, inclusief weekends en feestdagen.

 

  • Waar kunnen ze mij verzorgen?

Onze verpleegkundigen komen bij u aan huis. Maar ‘thuis’ is een heel breed begrip als het over thuisverpleging gaat. Zo komen we ook op school of in het kinderdagverblijf; op uw werk; in uw assistentiewoning (serviceflat); in een voorziening voor personen met een beperking, op uw vakantieadres…

 

  • Wat moet ik klaarleggen bij een eerste bezoek?

Voor elke verzorging is een doktersvoorschrift nodig, behalve voor de hygiënische verzorging. Dit is noodzakelijk om de toegediende zorgen terugbetaald te krijgen via je ziekenfonds. Op het voorschrift vermeldt uw arts de aard van de verzorging, de periode, het aantal keren dat u verzorgd moet worden en eventueel geneesmiddelen die moeten toegediend worden. Er is een nieuw doktersvoorschrift nodig indien de opgegeven termijn voorbij is en u nog verzorging nodig hebt. Vraag dus tijdig een nieuw voorschrift aan uw arts. Bij elk bezoek leest uw verpleegkundige uw elektronische identiteitskaart in. Leg dus zeker uw identiteitskaart klaar, samen met een kleefvignetje van uw ziekenfonds. Elke verpleegkundige beschikt over basismateriaal voor uw verzorging. Een aantal zaken dient u zelf te voorzien (bv. medicatie of specifieke verbanden). Bij uw aanvraag en bij uw eerste verzorging krijgt u hierover meer info.

 

  • Wanneer komt mijn verpleegkundige langs?

Voor het eerste bezoek zal de thuisverpleegkundige telefonisch een uur afspreken. Ze proberen dit uur zoveel mogelijk te respecteren. Indien er zich een vertraging mocht voordoen omwille van verkeersproblemen of onvoorziene omstandigheden, rekenen we op uw begrip.

 

  • Komt steeds dezelfde verpleegkundige mij verzorgen?

Zelfstandige verpleegkundigen werken meestal maar met enkele collega’s of in kleine groepjes zodat steeds dezelfde verpleegkundigen van de groep u komen verzorgen. Onze verpleegkundigen zijn natuurlijk ook maar mensen, ook zij hebben al eens nood aan een beetje rust. In dat geval kan het zijn dat een andere verpleegkundige, een vaste vervanger, u komt verzorgen. Deze verpleegkundige is volledig op de hoogte van uw situatie en kan altijd uw vaste verpleegkundige contacteren. 

 

  • Wat als de verpleegkundige langskomt en ik ben niet thuis?

Indien u de deur niet opent, zal de verpleegkundige proberen zich ervan te vergewissen dat u op dat moment niet in nood verkeert. Kan u niet aanwezig zijn op het afgesproken tijdstip? Verwittig de verpleegkundige in dat geval dan tijdig van uw afwezigheid en leg een nieuwe afspraak vast. Vraag dan ook altijd naar een naamkaartje van de verpleegkundige met telefoonnummer. Op deze manier vermijden wij nodeloze verplaatsingen. Doe je dit niet, worden hiervoor in sommige gevallen kosten in rekening gebracht!  

 

  • Mijn huisdier loopt rond in huis. Is dit storend voor de verpleegkundige?

Onze verpleegkundigen zijn echte dierenvrienden. Bovendien kan de aanwezigheid van dieren een positieve invloed hebben op uw genezingsproces. Daarom streven we ernaar om dieren zoveel mogelijk bij de patiënt te laten en vertrouwd te laten raken met de verpleegkundige. De verpleegkundige zal echter steeds (samen met u) de afweging maken opdat de zorg optimaal en hygiënisch kan gebeuren. Wanneer de zorg in het gedrang komt kan de verpleegkundige uit veiligheidsoverweging vragen om het dier tijdelijk af te zonderen. We vragen dan ook om dit te respecteren.

 

Zit je nog met andere vragen die je hier niet dadelijk omschreven ziet? 

Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met onze dienst.

 

Contact

011/22 44 22

 

Bereikbaar 24/7