Voor de verwerking van uw administratie, kan u beroep doen op onze tarificatiedienst. Aan de hand van uw gewerkte prestaties worden alle nodige documenten afgedrukt en verwerkt.

 
Procedure

Inschrijving voor deze dienstverlening gebeurt d.m.v. FMD/01: inschrijving tarificaitiedienst,  GEINFORMEERDE TOESTEMMING VAN DE VERPLEEGKUNDIGE in het kader van de gegevensdeling patiëntengegevens.

Belangrijk! Het is aan te bevelen om zich voor te stellen en persoonlijke gegevens door te geven aan elke mutualiteit en alle landsbonden. Als bijlage voegt men een kopie van het inschrijvingsbewijs van het RIZIV en de goedkeuring voor de derdebetalingsregeling toe.

 

De tarificatie gebeurt maandelijks; telkens herhaalt zich dezelfde procedure:

 1. U stuurt een mailtje naar zelfstandigeverpleging@i-mens.be om de verwerking te mogen uitvoeren. Indien nodig kunnen wij voorlopig nog aanpassingen doen.
 2. Wij verwerken de prestaties:
 • eventueel nog aanpassingen ingeven;
 • uitdrukken van verstrekkingenregister, verzamelstaten, bewijsstukken en overzicht uitbetaling van de verschillende landsbonden;
 • Het digitaal doorsturen van de magnetische dragers via het MyCareNet systeem.
 1. Het aanmaken van nieuwe zendingen en het doorsturen via het digitaal systeem die geweigerd werden o.w.v. een te hoog foutenpercentage of andere problemen.
 2. De controle van de listings via MyCareNet
 3. Wij verwittigen u telefonisch of via mail zodra de administratie afgewerkt is en u haalt ze af. Indien nodig bezorgen we u, uw afgewerkte administratie via de post terug.

 

Kosten tarificatie
 • Bij de inschrijving voor het gebruik van deze dienstverlening wordt verzocht een éénmalig lidgeld van 45 te betalen. Dit bedrag wordt verrekend bij de eerste factuur.
 • Online tablet bedraagt 15€/maand.
 • Het volume aan werk is afhankelijk van de geleverde prestaties. De administratiekosten bedragen 2,9 % van de honoraria voor verpleegkundige verstrekkingen, berekend op basis van de prestaties vermeld op de met het oog op facturatie ingediende formulieren, maar dit aan een minimum kostprijs van 23,5€ per tarificatie.

            Vb       In november leverde u voor een totaalbedrag van 2.500 € aan verzorgingen.

                        De administratiekosten bedragen 72,5 € + 15,225 € BTW = 87,73 €

 

In de kostprijs is inbegrepen:
 • Verwerken van alle gegevens
 • Uitdrukken van alle documenten: verstrekkingenregister (dagboek) en verzamelstaten
 • Het digitaal doorsturen van de magnetische dragers via het MyCareNet systeem
 • Het aanmaken van nieuwe zendingen en het doorsturen via het digitaal systeem die geweigerd werden o.w.v. een te hoog foutenpercentage of andere problemen
 • De controle van de listings via MyCareNet
 • Deze prijzen zijn exclusief 21% BTW, behalve het lidgeld.
 • Indien nodig bezorgen we u, uw afgewerkte administratie via de post terug. Hiervoor betaalt u per keer 5,00€.

 

2022: Tarieven (BTW incl.)
Tarificatiedienst + online: 2,9% (BTW excl.) + 15 euro per maand
 • Installatiekost Tarificatiegebruiker: 45 euro  (mandaten, volmachten, toegangen)
 • In de kostprijs tarificatiedienst is inbegrepen:

  • Verwerken van alle gegevens
  • Uitdrukken van alle documenten: verstrekkingenregister (dagboek),verzamelstaten, bewijsstukken,..
  • Het digitaal doorsturen van de magnetische dragers via het MyCareNet systeem
  • Het aanmaken van nieuwe zendingen en het doorsturen via het digitaal systeem die geweigerd werden o.w.v. een te hoog foutenpercentage of andere problemen
  • De controle van de listings via MyCareNet
 

 

Contact

Zelfstandige Thuisverpleging i-mens vzw
Genkersteenweg 171
3500 Hasselt

Algemeen nummer: 011/43 09 10

 

zelfstandigeverpleging@i-mens.be

 

maandag: 8u - 12u & 12.30u - 16.30u

dinsdag: 8u - 12u & 12.30u - 16.30u

woendsdag: 8u - 12u & 12.30u - 16.30u

donderdag: 8u - 12u & 12.30u - 16.30u

vrijdag: 8u - 12u