Het beroep van zorgverlener is een mooi en uitdagend beroep. Tegelijkertijd kan het een veeleisend beroep zijn. Je moet voortdurend geconcentreerd zijn en je mag geen enkel detail over het hoofd zien. Omdat het om mensen gaat, mag je natuurlijk geen fouten maken. Een verzekering burgelijke aansprakelijkheid kan je beschermen als er toch wat misloopt.

Een must voor zelfstandigen

Je hebt als zelfstandig zorgverlener sowieso heel wat onkosten. Een beroepsfout kan iedereen maken, en kan veel geld kosten als de patiënt klacht indient. Er is bovendien niet alleen de door de patiënt geëiste schadevergoeding, je zal ook een advocaat moeten inschakelen.

Waarom het AMMA-contract?

AMMA is het meest complete contract burgerlijke beroepsaansprakelijkheid op de Belgische markt.

  • zonder bijpremie verzekerd volgens het beste systeem: het schadeverwekkend feit. Dat wil zeggen dat je verzekerd blijft als de schade zich voordoet of de klacht wordt ingediend tot 20 jaar na de vermeende medische fout
  • gedekt voor 5 miljoen euro in lichamelijke letsels en 250.000 euro in materiële schade (per schadegeval en per verzekeringsjaar, ongeacht het aantal slachtoffers)
  • inclusief rechtsbijstand
  • weinig of geen uitsluitingen en geen vrijstelling voorzien in de polis(= het bedrag ten laste van de verzekerde)
  • al je professionele activiteiten gedekt

Kostprijs per jaar: 89.63 euro

Het eerste verzekeringsjaar is 30 euro voor pas afgestudeerden!

OPMERKING:

Als u wenst over te schakelen naar een andere verzekeraar dan onze BA AMMA en nog lid is van onze dienst, moet u zelf, aangetekend, een opzeg versturen naar AMMA minstens 3 maanden voor vervaldag 01/01.

Dit gaat niet per mail!!!

U kan de AMMA verzekering enkel behouden mits actief lidmaatschap bij vzw Zelfstandige Thuisverpleging i-mens.

 

Neem contact op met onze dienst voor meer info!

011/43 09 10  of via mail zelfstandigeverpleging@i-mens.be