Sinds 1 oktober 2017 registreer je je bezoeken aan de hand van de eID-kaart van de patiënt. 

Dit wil zeggen dat je bij het bezoek aan de patiënt steeds zijn elektronisch paspoort inleest en u de uitgevoerde prestaties zo bevestigt.

In het kort wil dit zeggen:

* iedere verpleegkundige bij ieder patiëntencontact
* 90% per patiënt per maand moet via de identiteitskaart geregistreerd worden
* alle afwijkingen registreren via een tekstvak (isi-pluskaart, verblijfsvergunning, attest van verlies, klever ziekenfonds … )

Dit gebeurt door middel van ons online verpleegprogramma 'Mobisoft' op een tablet met eID-lezer. Deze tablet beschikt dus best ook over een 4G functie die het toelaat om connectie te maken met het internet. 

Mobisoft is dus een aanvulling van uw tarificatiesoftware 'VPL - Verpleging'. Informatie ingeven en raadplegen kan dus voortaan altijd en overal. Een agenda raadplegen, opvolgen, organiseren en wijzigingen aanbrengen en dit in real time (ook met samenwerkende collega's).

Een korte samenvatting van onze online toepassing 'Mobisof':

 • Tarificatiesoftware in combinatie met eID-lezen
 • Informatie ingeven en raadplegen kan voortaan altijd en overal
 • Briefen van collega’s: permanent (geen telefoontjes of notabriefjes meer nodig)
 • Gedaan met overbodig papierwerk achteraf
 • Agenda opvolgen, organiseren en wijzigingen aanbrengen en dit in realtime (ook van samenwerkende collega’s)
 • Snel en makkelijk ingeven van parameters en observaties
 • Ook offline blijven de basisgegevens beschikbaar (agenda, voorschriften … )
 • Automatische synchronisatie zodra het toestel terug online is
 • Riziv-gehomologeerd = jaarlijkse premie (+- 800 euro)
 • Automatische updates online
 • Optimale veiligheid (enkel log-in via user id en paswoord)
 • Automatische inlezen van de personaliagegevens (eID)

 

Kosten
2022: Tarieven (BTW incl.)
 • Hoofdgebruiker VPL + online: 50 euro per maand (= 25 euro online en 25 euro onderhoud VPL)
 • Dubbelgebruiker VPL + online: 25 euro per maand (= 15 euro online en 10 euro onderhoud VPL)
 • Installatiekost VPL: 25 euro (éénmalig)
 • Wanneer de DG bij meerdere verpleegkundigen de prestaties laat verwerken: VPL 10 euro per maand per contract

 

 

Contact

Zelfstandige Thuisverpleging i-mens vzw
Genkersteenweg 171
3500 Hasselt

Algemeen nummer: 011/43 09 10 

Helpdesk: 011/43 09 99

 

zelfstandigeverpleging@i-mens.be

 

maandag: 8u - 12u & 12.30u - 16.30u

dinsdag: 8u - 12u & 12.30u - 16.30u

woendsdag: 8u - 12u & 12.30u - 16.30u

donderdag: 8u - 12u & 12.30u - 16.30u

vrijdag: 8u - 12u