De Riziv-wetgeving verplicht elke verpleegkundige die met een derdebetalingsregeling werkt alle factureringsgegevens via het MyCareNet systeem digitaal door te sturen naar alle landsbonden.

Dit betekent dat men de verpleegkundige administratie via een informaticasysteem verwerkt.

Er zijn verschillende mogelijkheden, waaronder het dubbelgebruik via software 'VPL- Verpleging'.

Verscheidene gebruikers van de software 'VPL - Verpleging' verwerken ook de administratie(s) van collega(’s) op hun PC.

Deze werkwijze heeft heel wat voordelen voor de samenwerkende verpleegkundigen, bv. Niet moeten uitwisselen van gegevens, kans op vergissingen is kleiner, centraal beheer van de patiëntendossiers, berekening van de forfaits en dagplafonds,…

Bezorg ons dit document tijdig zodat wij het nodige kunnen doen voor uw dubbelgebruik te starten!

De opzeggingstermijn bedraagt een maand en gaat in op de eerste van de maand die volgt op de verzending van het aangetekend schrijven, of via het document “stopzetting van uw lidmaatschap”.

Deze documenten moet u ons steeds ingevuld en ondertekent terug bezorgen zodat wij het nodige kunnen doen om het dubbelgebruik in orde te maken.

OpgeletInschrijving voor deze dienstverlening gebeurt d.m.v. dit document ingevuld door de hoofdgebruiker.

Binnen de 2 weken wordt het onderhoudscontract geïnstalleerd op het vast toestel van de hoofdgebruiker.

Belangrijk: Voor het inlezen van de eID bij uw patiënt hebt u onze online toepassing 'Mobisoft' nodig. Deze moet apart op afspraak geïnstalleerd worden op uw tablet.

 

In de praktijk spreekt men van 2 verschillende onderhoudscontracten nl. type 2 en type 3. (Gelieve te klikken op het bestand van uw keuze)

Het onderhoudscontract type 2 wordt afgesloten met verpleegkundigen die dubbelgebruik  bij hun collega verpleegkundige wensen en zelf ook op zelfstandige basis werken.

→ Onderhoudscontract type 2

 

Het onderhoudscontract type 3 wordt afgesloten voor verpleegkundigen die dubbelgebruik bij hun collega verpleegkundige wensen en die zelf in dienstverband of in een groepspraktijk werken waarbij de honoraria gezamenlijk geïnd worden.

→ Onderhoudscontract type 3

Kosten

Indien u de verwerking via een collega laat factureren bedraagt het onderhoudscontract Software 'VPL- Verpleging' 10€, online Tablet bedraagt 25€ (incl. BTW).

Installatiekosten 45€ éénmalig.

 

2023: Tarieven (BTW incl.)
 • Hoofdgebruiker VPL + online: 65 euro per maand (= 40 euro online en 25 euro onderhoud VPL)
 • Dubbelgebruiker VPL + online: 35 euro per maand (= 25 euro online en 10 euro onderhoud VPL)
 • Installatiekost VPL: 45 euro (éénmalig)
 • Wanneer de DG bij meerdere verpleegkundigen de prestaties laat verwerken: VPL 10 euro per maand per contract

 • Tarificatiedienst + online: 2,9% (BTW excl.) + 25 euro per maand
 • Installatiekost Tarificatiegebruiker: 45 euro  (mandaten, volmachten, toegangen)
 • In de kostprijs tarificatiedienst is inbegrepen:

  • Verwerken van alle gegevens
  • Uitdrukken van alle documenten: verstrekkingenregister (dagboek),verzamelstaten, bewijsstukken,..
  • Het digitaal doorsturen van de magnetische dragers via het MyCareNet systeem
  • Het aanmaken van nieuwe zendingen en het doorsturen via het digitaal systeem die geweigerd werden o.w.v. een te hoog foutenpercentage of andere problemen
  • De controle van de listings via MyCareNet

 

 

Contact

Zelfstandige Thuisverpleging i-mens vzw
Gouverneur Roppesingel 13 (1ste verdieping)
3500 Hasselt

011/43 09 10

 

zelfstandigeverpleging@i-mens.be

 

maandag: 8u - 12u & 12.30u - 16.30u

dinsdag: 8u - 12u & 12.30u - 16.30u

woendsdag: 8u - 12u & 12.30u - 16.30u

donderdag: 8u - 12u & 12.30u - 16.30u

vrijdag: 8u - 12u