Hebt u vragen rond:

Administratie, wetgeving, facturatie of tarificatie: 011/43.09.10

Software 'VPL' en Mobisoft - Helpdesk: 011/43.09.99

Contactcenter Eerste Lijn/Patiëntenlijn: 011/22.44.22

 

zelfstandigeverpleging@i-mens.be

 

 • Om meer te weten over de extra indexering van de nomenclatuur kan u meer lezen op ons ledenportaal bij het item "nieuws".
 • Onze e-learnings van 2022 staan online! Raadpleeg deze op ons ledenportaal bij "Advies en opleidingen".

 

 
 

Controle DGEC: Verantwoordingsdrempel W-waarden

Riziv

We merken dat er verpleegkundigen zijn die een brief ontvangen van het RIZIV over de verantwoordingsdrempel W-waarden.
In deze brief staat dat het maximum aantal W-waarden tijdens het voorbije werkjaar is overschreden.
De Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV (DGEC) stuurt je in dat geval een vragenlijst, zodat zij jouw aanrekeningen grondiger kunnen onderzoeken.

Opgelet: Je dient deze vragenlijst binnen de 7 dagen terug te bezorgen aan de DGEC.

Wat zijn de regels voor de verantwoordingsdrempel W-waarden?

Om de kwaliteit van de verpleegkundige zorg te waarborgen en fraude te voorkomen is er een maximumaantal aanrekeningen (W-waarden) per kalenderjaar vastgelegd voor verpleegkundigen en zorgkundigen.
Dit gebeurt op basis van de W-waarde die momenteel 4,792593 bedraagt. Je statuut bepaalt de drempel:

• Ben je een loontrekkende verpleegkundige of zorgkundige? Dan mag je per kalenderjaar een maximum van 22.000 W-waarden aan verstrekkingen aanrekenen. Dit komt overeen met 105 437,05 euro per jaar.
• Ben je een zelfstandige verpleegkundige of zorgkundige? Dan mag je per kalenderjaar een maximum van 40.000 W-waarden aan verstrekkingen aanrekenen. Dit komt overeen met 191 703,72 euro per jaar.
• Ben je zowel een loontrekkende als een zelfstandige verpleegkundige of zorgkundige? Dan mag je per kalenderjaar een maximum van 40.000 W-waarden aan verstrekkingen aanrekenen. Dit komt overeen met 191 703,72 euro per jaar.

Ik heb een brief ontvangen, wat nu?

Wanneer je een brief hebt ontvangen, wil dit niet zeggen dat je in fout bent.
De brief bevat een vragenlijst waarmee je kan verantwoorden waarom jouw W-waarden de verantwoordingsdrempel hebben overschreden.
Er zijn een aantal mogelijke redenen waarom je de verantwoordingsdrempel hebt overschreden:

 • Herverdeling van de forfaits
  • Wegvallen van een collega
  • Je werkt samen met een zorgkundige
  • …

De DGEC zal je verantwoording nagaan en kijken of deze voldoende is om je overschrijding van W-waarden te motiveren.
Nadat je de verantwoording hebt ingestuurd, zal de DGEC een herberekening maken.
Wanneer zij van mening zijn dat de verantwoording onvoldoende is, kan er een controle volgen.
Belangrijk dus dat je de vragenlijst naar waarheid invult en de nodige motivering voorziet.

Vanaf 1 januari 2022 wijzigen de regels voor de btw-vrijstelling voor medische en paramedische beroepen ingrijpend (= de huidige vrije beroepen).

Wat betekent dit voor u als zelfstandig thuisverpleegkundige?

 

BTW regel zelfstandige thuisverpleegkundigen

 

Alle dagdagelijkse prestaties die jullie doen en factureren via de Riziv nomenclatuur zijn therapeutische handelingen en zijn dus vrijgesteld van btw.

Er zijn slechts enkele uitzonderingen (die de meeste verpleegkundigen nooit of zelden doen)

Als jij bijvoorbeeld bloeddruk meten wel persoonlijk aanrekent aan uw patiënt, zoals het WGK 8 euro per dag vraagt, dan valt dat wel onder de btw regel
omdat bloeddruk meten niet in de nomenclatuur zit. Zie ook oogdruppels aanrekenen aan de patiënt buiten de vergoedbare dagen.

Dan moet jij hiervoor een factuur opmaken en via uw boekhouder een (jaarlijkse) aangifte btw doen.

Dat geldt ook zo voor remgelden en supplementen.

Indien u toch NIET-therapeutische handelingen zal verrichten moet u via uw boekhouder uw huidige ondernemingsnummer laten activeren bij de BTW,
onder het stelsel van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen.

Concreet wil dit zeggen dat u, NIET-therapeutische handelingen mag verstrekken, zonder hier BTW op te tellen tot een bedrag van 25.000€/jaar.

Deze handelingen zullen afzonderlijk geregistreerd moeten worden en jaarlijks zal hiervoor een BTW listing ingediend worden.

Korte samenvatting:

 • Factureer jij enkel aan de ziekenfondsen en niet rechtstreeks aan de patiënt: dan moet jij niets doen.
 • Ben je van plan om wel bepaalde inspanningen en kosten rechtstreeks te factureren aan de patiënt: die moet je u laten registreren bij de BTW.

Covidregeling Zelfstandige Thuisverpleging i-mens vzw!

Om zowel uw als onze gezondheid te kunnen garanderen vragen wij uw aandacht voor de volgende punten:

Tarificatiedienst Thuisverpleging:

 • Wij zullen  uw afgewerkte administratie per post naar u versturen!
 • Gelieve uw administratie tijdelijk niet meer persoonlijk af te halen.
 • Gelieve uw “Katz schalen en andere medische administratie” zoveel mogelijk naar ons te mailen: medadmin@i-mens.be
 • Degene die werken met papieren formulieren (B3). Gelieve deze in de brievenbus aan de voordeur te steken. Deze wordt dagelijks (werkdagen) leeg gemaakt.
 • Hebt u vragen vragen rond tarificatie bel dan: 011/43.09.10

 

Helpdesk Thuisverpleging:
 • De medewerkers van onze helpdesk software zullen ook bereikbaar blijven. Zelfde permanentie als normaal.
  Ofwel vanop dienst ofwel van thuis uit.
 • Zij blijven telefonisch bereikbaar via 011/43.09.99
 • Indien u problemen heeft met uw tablet. Dit is momenteel geen probleem aangezien er (nog meer dan waarschijnlijk) geen controles zullen gebeuren op het inlezen van de eId

  Indien u uw toestel toch wenst binnen te brengen: Doe dit enkel op afspraak aub!!!!!

 

 

Interne vormingen

We gaan stilaan terug starten met vormingen in ons groot opleidingslokaal te Hasselt, Genkersteenweg 171.

Voorlopig beperken wij het aantal inschrijvingen tot maximaal 20 personen per vorming.

 

Momenteel zijn er geen interne vormingen voorzien! 
Hou onze webpagina zeker in de gaten voor de komende opleidingen!

 

 

 

Externe vormingen

 • E-learning bibliotheek (RIZIV)

Samen met de FOD Volksgezondheid stellen we een reeks e-learnings ter beschikking over verschillende gezondheids(zorg) gerelateerde thema’s. Lijst van de beschikbare e-learnings voor verpleegkundigen :

De aanpak en preventie van urineweginfecties

Hoe krijgt u toegang tot onze bibliotheek ?

Via de website van de FOD Volksgezondheid kan u de beschikbare e-learnings raadplegen.

Attest van deelname aan een cursus

Aan het einde van elke e-learning kunt u een deelname-attest downloaden. Indien u over een RIZIV-nummer beschikt, zal dit op uw attest worden vermeld    (hiervoor dient u ingelogd te zijn via uw e-ID / elektronische identiteit). Dit attest kan pas worden gedownload als u de volledige e-learning heeft gevolgd,      rekening houdend met de minimale opleidingstijd (varieert naargelang de e-learning).

 

 • Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Congres

Waar? Van der Valk Hotel Beveren
Wanneer? dinsdag 11 oktober 2022

Het congres presenteert de nieuwste wetenschappelijke en praktijkgerichte inzichten over NAH

Wat staat er op het menu? Naast enkele plenaire lezingen is er keuze uit een ruim aanbod parallelle lezingen over NAH-gerelateerde thema’s.

Inschrijven en meer info? NAH-Congres (sig-net.be)

 ELZ Veranderfora

Momenteel zijn er geen ELZ opleidingen voorzien! 
Hou onze webpagina zeker in de gaten voor de komende opleidingen!