Hieronder vindt je een aanvraag- of stopzettingsformulier voor Zelfstandige Thuisverpleging i-mens. 

Deze documenten moeten we steeds schriftelijk, ingevuld en ondertekend ontvangen zodat we uw lidmaatschap kunnen opstarten of opzeggen.

OPGELET: starten lidmaatschap geeft geen automatische opstart van onze andere diensten (zoals tarificatie, sotware "VPL - Verpleging", Mobisoft,...).

Bezorg ons dit document tijdig zodat wij het nodige kunnen doen voor uw lidmaatschap te starten of te stoppen!

Bij het stopzettingsformulier is het dus eveneens belangrijk dat u steeds goed aanduid wat u wenst stop te zetten.

Onderstaande documenten mag u mailen naar: zelfstandigeverpleging@i-mens.be

 

  • Formulier voor het starten van uw lidmaatschap bij Zelfstandige Thuisverpleging i-mens:
→ Klik hier om het formulier te openen. 

 

 

  • Formulier voor het stopzetten van uw lidmaatschap bij Zelfstandige Thuisverpleging i-mens:

→ Klik hier om het formulier te openen.

 

OPMERKING:

Als u wenst over te schakelen naar een andere verzekeraar dan onze BA AMMA en nog lid is van onze dienst, moet u zelf, aangetekend, een opzeg versturen naar AMMA minstens 3 maanden voor vervaldag 01/01.

Dit gaat niet per mail!!!

Indien u wenst te stoppen met thuisverpleging dan is een mailtje met ingevuld stopzettingsformulier voldoende.

 

Contact

Zelfstandige Thuisverpleging i-mens vzw
Genkersteenweg 171
3500 Hasselt

011/43 09 10

 

zelfstandigeverpleging@i-mens.be

 

maandag: 8u - 12u & 12.30u - 16.30u

dinsdag: 8u - 12u & 12.30u - 16.30u

woendsdag: 8u - 12u & 12.30u - 16.30u

donderdag: 8u - 12u & 12.30u - 16.30u

vrijdag: 8u - 12u