Hieronder vindt je een aanvraag- of stopzettingsformulier voor Zelfstandige Thuisverpleging i-mens. 

Deze documenten moeten we steeds schriftelijk, ingevuld en ondertekend ontvangen zodat we uw lidmaatschap kunnen opstarten of opzeggen.

OPGELET: starten lidmaatschap geeft geen automatische opstart van onze andere diensten (zoals tarificatie, sotware "VPL - Verpleging", Mobisoft,...).

Bezorg ons dit document tijdig zodat wij het nodige kunnen doen voor uw lidmaatschap te starten of te stoppen!

De opzeggingstermijn bedraagt een maand en gaat in op de eerste van de maand die volgt op de verzending van het aangetekend schrijven, of via het document “stopzetten van uw lidmaatschap”.

Bij het stopzettingsformulier is het dus eveneens belangrijk dat u steeds goed aanduid wat u wenst stop te zetten.

Onderstaande documenten mag u mailen naar: zelfstandigeverpleging@i-mens.be

 

  • Formulier voor het starten van uw lidmaatschap bij Zelfstandige Thuisverpleging i-mens:
→ Klik hier om het formulier te openen. 

 

 

  • Formulier voor het stopzetten van uw lidmaatschap bij Zelfstandige Thuisverpleging i-mens:

→ Klik hier om het formulier te openen.

 

OPMERKING BA AMMA:

Als u wenst over te schakelen naar een andere verzekeraar dan onze BA AMMA en nog lid bent van onze dienst, moet u zelf, aangetekend, een opzeg versturen naar AMMA minstens 3 maanden voor vervaldag 01/01.

Dit gaat niet per mail!!!

U kan de AMMA verzekering enkel behouden mits actief lidmaatschap bij vzw Zelfstandige Thuisverpleging i-mens.

Indien u wenst te stoppen met thuisverpleging dan is een mailtje met ingevuld stopzettingsformulier voldoende.

 

Contact

Zelfstandige Thuisverpleging i-mens vzw
Gouverneur Roppesingel 13 (1ste verdieping)
3500 Hasselt

011/43 09 10

 

zelfstandigeverpleging@i-mens.be

 

maandag: 8u - 12u & 12.30u - 16.30u

dinsdag: 8u - 12u & 12.30u - 16.30u

woendsdag: 8u - 12u & 12.30u - 16.30u

donderdag: 8u - 12u & 12.30u - 16.30u

vrijdag: 8u - 12u