Hier vindt je alvast een aanvraag- of stopzettingsformulier voor vzw Zelfstandige Verpleging i-mens

Gelieve ons dit steeds ingevuld en ondertekend terug te bezorgen!

 

Formulier voor het starten van uw lidmaatschap bij vzw Zelfstandige Verpleging i-mens

Gelieve onderstaand formulier in te vullen en te mailen naar: zelfstandigeverpleging@i-mens.be

Klik hier om het formulier te openen. 

 

 

 

Formulier voor het stopzetten van uw lidmaatschap bij vzw Zelfstandige Verpleging i-mens

Stopzettingen dienen altijd schriftelijk te gebeuren!

Onderstaand formulier invullen en mailen naar: zelfstandigeverpleging@i-mens.be

Klik hier om het formulier te openen.

 

OPMERKING:

Als u wenst over te schakelen naar een andere verzekeraar dan onze BA AMMA en nog lid is van onze dienst, moet u zelf, aangetekend, een opzeg versturen naar AMMA minstens 3 maanden voor vervaldag 01/01.

Dit gaat niet per mail!!!

Indien u wenst te stoppen met thuisverpleging dan is een mailtje met ingevuld stopzettingsformulier voldoende.