Hier vindt je alvast een aanvraag- of stopzettingsformulier voor vzw Zelfstandige Verpleging i-mens

Gelieve ons dit steeds ingevuld en ondertekend terug te bezorgen!

Bezorg ons dit document tijdig zodat wij het nodige kunnen doen voor uw lidmaatschap te starten of te stoppen!

De opzeggingstermijn bedraagt een maand en gaat in op de eerste van de maand die volgt op de verzending van het aangetekend schrijven, of via het document “stopzetting van uw lidmaatschap”.

 

Formulier voor het starten van uw lidmaatschap bij vzw Zelfstandige Verpleging i-mens

Gelieve onderstaand formulier in te vullen en te mailen naar: zelfstandigeverpleging@i-mens.be

Klik hier om het formulier te openen. 

 

 

 

Formulier voor het stopzetten van uw lidmaatschap bij vzw Zelfstandige Verpleging i-mens

Stopzettingen dienen altijd schriftelijk te gebeuren!

Onderstaand formulier invullen en mailen naar: zelfstandigeverpleging@i-mens.be

Klik hier om het formulier te openen.

 

OPMERKING BA AMMA:

Als u wenst over te schakelen naar een andere verzekeraar dan onze BA AMMA en nog lid is van onze dienst, moet u zelf, aangetekend, een opzeg versturen naar AMMA minstens 3 maanden voor vervaldag 01/01.

Dit gaat niet per mail!!!

U kan de AMMA verzekering enkel behouden mits actief lidmaatschap bij vzw Zelfstandige Thuisverpleging i-mens.

Indien u wenst te stoppen met thuisverpleging dan is een mailtje met ingevuld stopzettingsformulier voldoende.