Sinds 1 oktober 2017 registreer je je bezoeken aan de hand van de eID-kaart van de patiënt.

= iedere verpleegkundige bij ieder patiëntencontact
= 90% per patiënt per maand via de identiteitskaart
= alle afwijkingen registreren via een tekstvak (isi-pluskaart, verblijfsvergunning, attest van verlies, klever ziekenfonds … )

 • Tarificatiesoftware in combinatie met eID-lezen
 • Informatie ingeven en raadplegen kan voortaan altijd en overal
 • Briefen van collega’s: permanent (geen telefoontjes of notabriefjes meer nodig)
 • Gedaan met overbodig papierwerk achteraf
 • Agenda opvolgen, organiseren en wijzigingen aanbrengen en dit in realtime (ook van samenwerkende collega’s)
 • Snel en makkelijk ingeven van parameters en observaties
 • Ook offline blijven de basisgegevens beschikbaar (agenda, voorschriften … )
 • Automatische synchronisatie zodra het toestel terug online is
 • Riziv-gehomologeerd = jaarlijkse premie (+- 800 euro)
 • Automatische updates online
 • Optimale veiligheid (enkel log-in via user id en paswoord)
 • Automatische inlezen van de personaliagegevens (eID)

Bij vragen of voor meer informatie

Thuisverpleging De Voorzorg
Genkersteenweg 171
3500 Hasselt

Algemeen nummer: 011 43 09 10
Helpdesk: 011 43 09 99
E: zelfstandigeverpleging@i-mens.be
W: www.zelfstandigeverpleging.be

 

Tablets: Mogelijke alternatieven verkrijgbaar in de detailhandel (klik hier)

 

Mobisoft: Tips en tricks:

 

2022: Tarieven (BTW incl.)

 • Hoofdgebruiker VPL + online: 50 euro per maand (= 25 euro online en 25 euro onderhoud VPL)
 • Dubbelgebruiker VPL + online: 25 euro per maand (= 15 euro online en 10 euro onderhoud VPL)
 • Installatiekost VPL: 25 euro (éénmalig)
 • Wanneer de DG bij meerdere verpleegkundigen de prestaties laat verwerken: VPL 10 euro per maand per contract

 • Tarificatiedienst + online: 2,9% (BTW excl.) + 15 euro per maand
 • Installatiekost Tarificatiegebruiker: 45 euro  (mandaten, volmachten, toegangen)
 • In de kostprijs tarificatiedienst is inbegrepen:

  • Verwerken van alle gegevens
  • Uitdrukken van alle documenten: verstrekkingenregister (dagboek),verzamelstaten, bewijsstukken,..
  • Het digitaal doorsturen van de magnetische dragers via het MyCareNet systeem
  • Het aanmaken van nieuwe zendingen en het doorsturen via het digitaal systeem die geweigerd werden o.w.v. een te hoog foutenpercentage of andere problemen
  • De controle van de listings via MyCareNet