Ons aanbod

 • Nieuwsberichten via de website (Riziv nieuws, vormingen in Limburg, promoties, forum voor vervanging)
 • Aankoop verpleegmaterialen via cvba Zorgba(a)rs De Voorzorg (ook spuitaandrijvers, tilliften, personenalarmen)
 • Ophaling medisch afval (afvalattest ter beschikking, wordt u gevraagd bij controle)
 • Teamvergaderingen
 • Vormingsactiviteiten (minstens de wettelijke 5 uren die je moet volgen om aanspraak te maken op de Riziv premie)
 • Persoonlijk advies en support
 • Bemiddeling bij samenwerking en/of vervanging
 • Opleiding voor startende verpleegkundigen
 • Deelname POP-werking
 • Modelbrieven, formulieren,zorgprotocols, …
 • Documentatie
 • Belangenverdediging (Riziv overeenkomstencommisie, Ziekenhuizen, Listel, POP, Beroepsvereniging voor verpleegkundigen)


Opties

 • Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA Amma)
 • HP tablets
 • Software ‘Verpleging’ en online toepassing "Mobisoft"
 • Tarificatie. Maandelijkse verwerking van uw facturatie door onze dienst.
 • Dubbelgebruik (samenwerkend met een licentiehouder van de software)
 • Helpdesk software
 • Boekhouding
 • Fiscaliteit
 • Sociaal verzekeringsfonds
 • Dienstverlening voor zelfstandigen
 • Aanvraag ondernemingsnummer (KBO)
 • Oprichting vennootschappen

Heb je interesse om aan te sluiten bij Zelfstandige Thuisverpleging i-mens?

Ja, ik wil aansluiten bij vzw Zelfstandige Thuisverpleging i-mens